Written By: admin on March 24, 2014 No Comment
Valdresmusea og Bagn Bygdesamling

Jeg viser til mitt innlegg angående Bagn Bygdesamling og Valdresmusea i «Valdres» tirsdag 18. mars, samt avisens artikler om samme sak 20. og 22. mars.

Direktør Anne Marit Noraker sier at hverken hun eller styret i Valdresmusea «kjenner seg igjen i fremstillingen». Jeg undres hvilken del av fremstillingen de ikke kjenner seg igjen i? Er det [...]

Written By: admin on March 18, 2014 No Comment
Bagn Bygdesamling

Bagn Bygdesamling

I 2014  er det 100 år siden den første bygningen ble oppført på Bagn Bygdesamling. Et lokalmuseum som er bygd opp og langt på vei holdt i drift av ildsjeler.  I vel 40 år har bygdesamlinga hatt fast tilsatte. Siden 70-tallet har hovedandelen  av driftsmidlene til samlinga kommet i form av [...]

Written By: admin on January 1, 2014 No Comment
Happy New Change!

Change is all around us, all the time, everywhere. It is inevitable.  So why is change so often difficult and why do we resist change? Change is necessary and it is continuous. Sometimes fast, sometimes more slowly and sometimes almost unnoticed. But it is always there.

Time change (try to sop it!), your body change, our [...]

Written By: admin on September 6, 2012 No Comment

Jeg har sagt det før: Eksperter er skjønt enige når de forklarer fortiden. Når de ‘forklarer’ fremtiden derimot er det et visst sprik for å si det mildt.

Her er to (2) overskrifter tatt fra Dagens Næringsliv sin forside på nett, sakset på samme tidspunkt. Publisert 3. september 2012:

Nå treffer Europa-krisen Norge

Written By: admin on August 25, 2012 No Comment

I hate shopping malls. I really do. Still, they suck me in like dust to a vacuum cleaner (which reminds me of something completely different…). Temples of greed, flaming credit cards and escape from reality. For how long do you feel how much better every time you buy a shiny new thing? Honestly! As soon [...]

Copyright © 2009 Ingvar Koppervik, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates| Hits since 17.05.2011: 870632